THỂ LỆ

Cuộc thi trực tuyến

“Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông” năm 2021

(Ban hành theo Kế hoạch số:       /KH- BATGT, ngày     tháng    năm 2021)

 

            Thực hiện Kế hoạch số     /KH- BATGT, ngày    tháng    năm 2021, của Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông” tỉnh Yên Bái năm 2021 (Sau đây gọi tắt là Cuộc thi); Ban An toàn giao thông  tỉnh Yên Bái ban hành theo Kế hoạch, thể lệ Cuộc thi như sau:

          I - TÊN GỌI, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

          1- Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông”.

 2- Phạm vi: Cuộc thi được phát động, tổ chức trên toàn tỉnh.

3. Đối tượng tham gia: Đoàn viên, học sinh, sinh viên các trường Trung học cơ sở; Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp và các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

II- NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Nội dung thi: Tìm hiểu các kiến thức về pháp luật trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

2. Hình thức thi:

          Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên Internet tại các Website Tỉnh đoàn Yên Bái: http://tinhdoanyenbai.gov.vn;  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: http://yenbai.edu.vn.

       3. Thời gian tổ chức cuộc thi

 - Thời gian thi:Từ ngày 15  tháng 9 đến 30 tháng 10 năm 2021.

- Công bố kết quả và trao giải thưởng: Dự kiến tháng 11 năm 2021.

          III- CÁCH THỨC DỰ THI VÀ XÉT GIẢI

          1- Đăng ký dự thi

          - Thí sinh đăng ký dự thi trực tiếp tại địa chỉ website Tỉnh đoàn Yên Bái: http://tinhdoanyenbai.gov.vn; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: http://yenbai.edu.vn hoặc truy cập chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông” tỉnh Yên Bái năm 2021.

          - Để tham gia thi, thí sinh đăng nhập vào Banner Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về an toàn giao thông” năm 2021, điền đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo hướng dẫn. Bài thi của cá nhân sẽ bị coi là không hợp lệ nếu bị phát hiện có thông tin đăng ký không chính xác.

          - Thông tin người dự thi sẽ là một trong những căn cứ để Ban tổ chức cuộc thi xem xét trao giải, mọi thay đổi về thông tin đăng ký của người dự thi trong quá trình diễn ra cuộc thi cần được thông báo kịp thời cho Ban Tổ chức theo số điện thoại liên hệ tại thể lệ này.

          2- Cách thức thi

          - Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra 01 bộ đề thi trắc nghiệm (bao gồm 20 câu hỏi) tập trung vào các nội dung kiến thức về an toàn giao thông; kỹ năng xử lý các tình huống; các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông. Mỗi câu hỏi có một số đáp án để thí sinh lựa chọn, trong đó có 01 đáp án đúng.

          - Sau khi điền đầy đủ thông tin cá nhân, thí sinh click mục vào thi. Bộ câu hỏi sẽ hiện ra, thí sinh trả lời đủ 20 câu hỏi, dự đoán số người tham gia cuộc thi sau đó clíck vào ô nộp bài (kết thúc).

          - Trong quá trình diễn ra cuộc thi, mỗi cá nhân được dự thi tối đa 03 lượt thi để cải thiện kết quả. Mỗi lượt thi kéo dài 30 phút.

          3- Cách thức xét giải

          3.1 Giải tập thể

          Ban Tổ chức căn cứ vào tình hình thực tế tham gia cuộc thi sẽ lựa chọn các địa phương, đơn vị tích cực trong chỉ đạo và tổ chức cho thí sinh tham gia cuộc thi để trao các giải tập thể với một số tiêu chí:

          - Đơn vị có nhiều thí sinh tham gia cuộc thi trên tổng số học sinh, sinh viên của toàn đơn vị;

          - Có nhiều thí sinh trả lời đúng nhất các câu hỏi của Ban Tổ chức đưa ra;

          - Có nhiều thí sinh đạt giải của cuộc thi.

          3.2 Giải cá nhân

          - Kết quả cuối cùng là kết quả cao nhất trong các lượt thi của người dự thi. Ban Tổ chức sẽ chọn ra người đạt giải là người dự thi có số câu trả lời trắc nghiệm đúng nhiều nhất và có kết quả dự đoán số người dự thi đúng hoặc gần đúng nhất so với kết quả tổng hợp cuối cùng của Ban Tổ chức về số lượng người tham gia cuộc thi. Giải thưởng được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định tại thể lệ này.

          - Trong trường hợp nhiều người dự thi có cùng kết quả trả lời đúng hoặc gần nhất dự đoán số người tham gia cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ ưu tiên người gửi bài sớm hơn (Được tạo bản ghi trước trong hệ thống dữ liệu cuộc thi).

          - Ban Tổ chức sẽ thành lập Hội đồng xét giải để quyết định những vấn đề phát sinh trong quá trình đánh giá và xét giải cuộc thi.

          IV- CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

           1- Người đạt giải cuộc thi được Ban Tổ chức cấp giấy chứng nhận và tiền thưởng, với cơ cấu giải thưởng như sau:

a- Giải tập thể:

- 01 giải nhất trị giá:            5.000.000 đ (Năm triệu đồng)

- 01 giải nhì trị giá:              4.000.000 đ (Bốn triệu đồng)

- 02 giải ba: trị giá mỗi giải: 3.000.000 đ (Ba triệu đồng)

b- Giải cá nhân:

- 01 giải đặc biệt trị giá:  3.000.000 đ (Ba triệu đồng)

- 02 giải nhất trị giá mỗi giải: 2.000.000 đ  (Hai triệu đồng)      

- 03 giải nhì trị giá mỗi giải: 1.500.000 đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng)        

- 05 giải ba trị giá mỗi giải:   1.000.000đ  (Một triệu đồng)      

- 15 giải khuyến khích trị giá mỗi giải: 500.000 đ  (năm trăm nghìn đồng)

          2- Căn cứ kết quả thực tế tham gia cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi xem xét, quyết định điều chỉnh cơ cấu giải thưởng phù hợp.

          3- Các vấn đề liên quan đến giải thưởng và giải quyết vấn để phát sinh liên quan đến cuộc thi do Ban Tổ chức quyết định.

          V- THÔNG TIN LIÊN HỆ

          1- Tra cứu, tìm hiểu thông tin, thể lệ, giải đáp cập nhật hoạt động của cuộc thi:

          Địa chỉ Website:  Tỉnh đoàn Yên Bái: http://tinhdoanyenbai.gov.vn; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: http://yenbai.edu.vn.

          2- Hỗ trợ về kỹ thuật, hướng dẫn đăng ký, cách thức tham gia cuộc thi:

          - Điện thoại:    ……………………..; zalo…………..; email……………

          3- Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi:

          Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái, số 331, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

          Liên hệ trực tiếp đồng chí Bùi Thị Hiếu - Phó Chánh văn phòng, điện thoại 0918.025.086; email: vpyb123@gmail.com./.

-------------------------