Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông” trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021

Tin hoạt động | 31-03-2020 | 461 lượt xem

CTTĐT - Cuộc thi dành cho đối tượng là học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên các trường Trung học cơ sở; Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp và các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tuyên truyền về an toàn giao thông trong trường học.

Cuộc thi được tổ chức trên internet tại các Website: Cổng Thông tin điện tử tỉnh: https://www.yenbai.gov.vn; Tỉnh đoàn Yên Bái: http://tinhdoanyenbai.gov.vn và  Sở Giáo dục và Đào tạo: http://yenbai.edu.vn .

Dự kiến cuộc thi sẽ được phát động tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái vào ngày 15/9/2021.

Nội dung của cuộc thi là tìm hiểu kiến thức về pháp luật trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Thời gian thi từ khi chương trình cuộc thi được phát động đến hết ngày 31/10/2021. Dự kiến, kết quả cuộc thi được công bố và trao giải được tổ chức vào tháng 11/2021.

Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông" năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông cho đối tượng học sinh, sinh viên. Nâng cao ý thức chấp hành những quy định của pháp luật về an toàn giao thông, qua đó giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên khối trường học trên địa bàn tỉnh.